NajnovijeVesti

FSBO uveo novinu, sve utakmice okružne lige se snimaju (video)

Sednica konferencije klubova Braničevske okružne lige pred početak prolećnog dela prvenstva takmičarske 2023/2024.godine održana je u sali restorana „Preporod“ u Zabeli u petak 01.03.2024.godine, na sednici su bilo prisutni predstavnici svih 15 klubova BOL.

Predsednika konferncije klubova Stefan Jovanović (Trgovački) pozdravio sve prisutne predstavnike klubova i predstavnike Saveza: Aleksandra Stojadinovića predsednika FSBO, Denisa Perića Komesara za takmičenje BOL, Jugoslava Perića Komesara za delegiranje sudija BOL, Bojana Karanovića generalnog sekretara FSBO kao i Gorana Petrovića iz video agencije iz Loznice, pročitao dnevni red koji je jednoglasno usvojen i krenulo se sa radom po tačkama dnevnog reda.
Izvršena je analiza jesenjeg dela prvenstva, usmeno u kratkim crtama svoje viđenje dali su komesari lige u diskusiju su se uključili i predstavnici klubova koji su dali primedbe na pojedine negativnosti koje su primetili u jesenjem delu.
Klubovi su upoznati sa Kalendarom takmičenja prolećnog dela prvenstva i Troškovnikom Saveza.
Kao što je poznato od prolećnog dela prvenstva klubovi Okružne lige obavezni su da snimaju utakmice a u cilju povećanja regularnosti takmičenja i poboljšanja suđenja. Klubovi su dobili pismenim putem koje su njihove obaveze, šta treba da pripreme, kakav snimak treba da bude i šta rade sa snimkom posle utakmice, a detalje je objasnio Goran Petrović iz video agencije i odgovarao na pitanja predstavnika klubova.
Prezentovano je klubovima novi izgled sajta Saveza gde ima nova stranica „Video izveštaji“, gde će moći posle svakog odigranog kola da se pogledaju skraćeni snimci svih utakmica Braničevske okružne lige. (www.fsbo.rs).
Još su klubovi upoznati da će preko video snimka da se vrši analiza suđenja i da mogu da dostave minute spornih situacija što će da pregleda novo formirana Komisija i da da ocenu spornih situacija.
Da bi se smanjili troškovi klubovima FS Braničevski okrug kupio je svim klubovima kompletnu opremu za snimanje utakmica (kameru, stalak, memorisku karticu i brzi punjač) koja je podeljena.
Obavešteni su klubovi da je FS regiona Zapadne Srbije obezbedio za sve klubove Srpske lige, Zona FSRZS i Okružne lige na teritoriji FSRZS po 5 fudbalskih lopti Erima a da će u sredu 06.03.2024. godine u restoranu „Preporod“ u Zabeli u 17,00 časova da se izvrši svečana podela klubovima BOL i da su klubovi u obavezi da pošalju svoje predstavnike zbog preuzmanja lopti.
Sa ovim je završena sednica Konferencije klubova BOL.

Video izveštaje moćete pratiti na sajtu FSMO https://fsbo.rs/video-izvestaji-sa-utakmica/

i direktno na youtube kanalau https://www.youtube.com/@OkrugFSBO