Fair Play

Kodeks ponašanja sportskih funkcionera

– Uključite mlade ljude u proces planiranja, rukovođenja, procene i odlučivanja u vezi njihove sportske aktivnosti

– Svim mladim ljudima pružite jednaku šansu da učestvuju

– Stvorite mogućnosti da svi mladi ljudi učestvuju u sportu, ne samo kao takmičari, već i kao treneri, sudije, službenici itd.

– Osigurajte da pravila, oprema, trajanje takmičenja i raspored treninga budu prilagođeni uzrastu, sposobnostima i nivou zrelosti mladih sportista

– Obezbedite kvalitetan nadzor i uputstva za mlade sportiste.

– Uvek imajte na umu da se mladi ljudi sportom bave zbog zabave i lične dobrobiti. Ne prenaglašavajte važnost pobeda i nagrada

– Pomozite trenerima i sudijama da potenciraju važnost odgovarajućeg ponašanja sportista i važnost razvoja veština, kao i da svoje treniranje i suđenje podignu na viši nivo

– Osigurajte da svi učesnici u sportu mladih ističu važnost fer pleja, a ne pobede po svaku cenu

– Obezbedite da specifične kodekse ponašanja dobiju sudije, publika, roditelji, treneri, igrači i mediji i podstičite ih da ih se pridržavaju

– Zapamtite – vi mladim ljudima predstavljate uzor. Vaše ponašanje i komentari treba da budu pozitivni i podržavajući

– Podržite sprovođenje Nacionalne politike omladinskog sporta

– Svim učesnicima u dečijem i omladinskom sportu stavite do znanja da je svaka zloupotreba mladih sportista neprihvatljiva (zabranjena) i da će biti strogo sankcionisana

– Poštujte prava i dostojanstvo i ličnu vrednost svakog mladog sportiste bez obzira na njegov pol, sposobnosti, rasne, nacionalne i verskae odlike