SudijeVestiZona DrinaZone

Na zoni Drina sva službena lica uspešna na seminaru

Sve sudije i delegati zonske lige grupa Drina položile su proveru fizičkih normi i testove na impozantan način sa 100% uspešnosti. Svi koji su izašli na polaganje danas u Kragujevcu položili su svoje norme. Sam izgled sudija koji su pristupili polaganju pokazao je da vaga uopšte nije bila potrebna, tako da niko nema ni blizu sa problematičnom težinom.

Od ukupno pozvanih 23. sudije sa A liste seminaru je pristupilo 21.Svoj izoztanak opravdali su Simić Predrag iz Užica i Mihaijlović Srđan iz Uba.

Sa B liste pozvano je 16. sudija a pristupilo je 12. Opravdano su bili odsutni Šarenac Uroš Užice, Pištalo Miloš Užice, Vićentić Milan Šabac i Lajšić Aleksandar Valjevo.

Sa liste delegata pozvano je 24. prisutno je bilo 23. Jedino opravdano nije pojavio Mijailović Milan iz Valjeva.

Ova zonska liga pokazala se kao najuspešnija na proverama od tri zonske lige FSRZS.

Treba napomenuti da su protekla tri dana rukovodioci seminara  SOS FSRZS bili veoma posvećeni radu na seminaru i da za svoj rad zaslužuju sve pohvale. Još jednom se potrvdilo da predsednik SOS FSRZS Mile Gavrilović svoj posao obavlja sa velikom odgovornošću i veoma profesionalnom pristupu u samom radu SOS što se pokazalo na seminarima sve tri zonske lige. FSRZS znao je da vrednuje sav rad i trud SOS pa je na zahtev predsednika Mila Gavrilovića nabavljena najsavremenija STOP rampa za polaganje fizičkih normi koju poseduje po našem saznanju samo FSS.

Pored Mila Gavrilovića njegovi saradnici i rukovodioci seminara bili su: Milenko Matović, Enes Gegić,Milovan Srećković, Milan Kuburović, Bojan Nikolić, Vladan Jeremić, Milivoje Aksentijević i Nenad Kurčubić.